Empathy Map

customers and waiter with notepad or restaurant

Een Empathy Map maak je om samen met je team en belanghebbenden meer empathie met je gebruikers of klanten op te bouwen. De Empathy Map helpt om in het hoofd van je klanten te kruipen en te begrijpen wat hen drijft. Je doet dit door te visualiseren wat de klant ziet, hoort, doet en denkt. Leg […]

Prioriteitenmatrix

Organizing their priorities

Nodig voor deze werkvorm zowel de klantvertegenwoordiger, belanghebbenden en teamleden uit. Maak een groot assenstelsel, met langs de horizontale as het label “Inspanning” en langs de verticale as het label “Klantwaarde”. Zorg dat iedereen hier voldoende zicht op heeft. Deelnemers krijgen nu om de beurt de kans om één van de volgende acties uit te […]

Impact Map

Water drop and splash close up

Ga met elkaar op zoek naar het echte doel (vraag vijf keer waarom). Dit doel vormt de kern van jullie mindmap. Plak dit doel op een sticky-note links onder Waarom in de impact map. Benoem met elkaar twee of drie voor de hand liggende of bekende oplossingen. Plak deze op stick-notes aan de rechterkant onder […]

Focusoefening

Man runner crossing finish line in a race competition in nature

Ronde 1: De tabel vullen van links naar rechts Iedere deelnemer maakt op het blad een tabel met drie kolommen en zet hierboven de woorden Cijfers, Romeins en Letters (zie het voorbeeld hieronder); De tijdswaarnemer geeft het startsein voor ronde 1 en start de timer; Iedere deelnemer vult de tabel van links naar rechts (rij […]