Klein is fijn

"Argumenten moet men wegen, niet tellen. [Marcus Tullius Cicero]"

Prioriteitenmatrix

Op deze pagina

Doel

In een vaste cyclus samen met de klant/gebruikers de wensen rond een product of dienst prioriteren.

Resultaten

 • Meer focus op klantwaarde
 • Betere gedragen prioritering
 • Beter gefundeerde scopediscussies

Omschrijving

Je hebt samen inmiddels een mooi overzicht van klantwensen om je doel te bereiken, maar je weet nog niet welke meer of minder prioriteit hebben. Hoe maak je hier een verdeling in en hoe kom je er samen met de klant uit?

Video: Impact/Effort Matrix (EN)

Dave Gray, co-autheur van het boek Gamestorming, legt uit hoe de Impact/Effort Matrix werkt

Aan de slag

Nodig voor deze werkvorm zowel de klantvertegenwoordiger, belanghebbenden en teamleden uit.

 1. Maak een groot assenstelsel, met langs de horizontale as het label “Inspanning” en langs de verticale as het label “Klantwaarde”. Zorg dat iedereen hier voldoende zicht op heeft.
 2. Deelnemers krijgen nu om de beurt de kans om één van de volgende acties uit te voeren:
  1. Plaats een nieuwe klantwens in het assenstelsel en leg uit waarom dit de juiste plek is;
  2. Vraag toelichting op een eerder geplaatste klantwens en verplaats hem indien nodig;
  3. Verplaats een klantwens en leg uit waarom je deze nieuwe positionering kiest.
 3. Briefjes die een aantal keren worden verhangen markeer je voor latere discussie. Ga door tot niemand meer de behoefte voelt om een klantwens te verplaatsten.
 4. Bespreek samen de gemarkeerde klantwensen. Besluit of deze klantwens alsnog een plek kan krijgen of dat nader onderzoek nodig is en wie hiervoor actiehouder is.
 5. Verdeel de ruimte tussen de assen in vier kwadranten en bespreek met elkaar wat de betekenis van deze kwadranten is. Kies voor elk kwadrant een naam en schrijf deze op een sticky-note en plaats deze in het betreffende kwadrant.
 6. Stel een uitdagende datum voor een tussenoplevering van jullie product of dienstverlening vast. Wat moet er dan in ieder geval af zijn om waarde te kunnen leveren voor de klant? Laat iedere deelnemer een lijn trekken om aan te geven wat hiervoor wel en niet absoluut noodzakelijk is. Boven de lijn is noodzakelijk, onder de lijn kan later.
 7. Heb met elkaar discussie over de klantwensen waarover onenigheid is of ze absoluut noodzakelijk zijn. Hanteer indien nodig het Indian Talking Stick principe (besproken in paragraaf 6.2 Meeting Scan)
 8. Pas waar nodig de complexiteitsinschatting van klantwensen aan. Dit is ook een mooi moment om de klantwaarde in een getal uit te drukken (50, 100, 200, 300, 500, 800, 1300) en deze in de wensenlijst vast te leggen.
 9. Bespreek met elkaar welke twee of drie acties er nodig zijn om de leerpunten uit deze meeting optimaal te benutten. Leg deze vast.

Contact

reCAPTCHA bescherming actief, zie Google’s Privacy Policy en Terms of Service.

Bij Organisatie 4.0 houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies. Wij zijn hierop geen uitzondering. Dankzij cookies kunnen wij onze website verbeteren, weten wat vaak en minder vaak bekeken wordt en kunnen wij jou voorzien van gepersonaliseerde informatie. En eerlijk is eerlijk: we gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden. Kortom, we gebruiken cookies voor al het gangbare, behalve voor het sturen van SPAM.

Voordat je gaat..

puffin bird - symbol of Iceland

Blijf op de hoogte

Nooit te vaak, altijd relevant.