Connective Leadership – Meekrijgkunst, 2 dagen, start 9-12-2021

This is teamwork

Zet mensen in beweging… door zowel de ratio als het hart te raken. Door effectief op je handen te blijven zitten, door met de juiste taal op behoeften in te spelen, door partnerschappen op te bouwen, door ook buiten de lijntjes te kleuren en door knelpunten in kennis en vaardigheden transparant te maken. Aanpak In […]

Connective Leadership – Teamvliegkunst, 2 dagen, start 28-10-2021

Group of young businesspeople sitting on stairs indoors, talking

Breng je team op vlieghoogte… door meer te doen van wat werkt. Werk aan realistische inschattingen, een haalbare workload, transparant delegeren, inzicht in de groeistadia van samenwerking en het wegnemen van frustraties van teamwork. Aanpak In de Teamvliegkunst 2-daagse gaan we samen aan de slag met praktische werkvormen. Verder doen we ervaringsoefeningen die je op een […]

Connective Leadership – Zingevingskunst, 2 dagen, start 30-09-2021

They inspire each other

Mobiliseer hulpbronnen… door menselijke behoeften centraal te stellen. Door dromen op tafel te krijgen, door regelruimte te bieden, door gezamenlijke waarden te onderzoeken en door te accepteren dat de huidige problemen alleen zijn op te lossen door anders te gaan handelen. Aanpak In de Zingevingskunst 2-daagse gaan we samen aan de slag met praktische werkvormen. Werkvormen […]

Leergang Connective Teamcoach, stap in op 30-09-2021

Stimuleer zelforganisatie en teamleren… met als doel om daarmee met meer plezier tot betere teamresultaten te komen. Je leert een groeimindset creëren en hiermee een continu proces van experimenteren, leren en verbeteren op gang krijgen en houden. Daarmee lever je als team een continue bijdrage aan groeiende klantwaarde. Je oefent vaardigheden en hulpmiddelen om leren […]