Retrospective

Smiling businesspeople with sticky notes

Om een retrospective meeting te organiseren doorloop je onderstaande stappen: Heb gesprekken met je team om te inventariseren welke knelpunten het team momenteel ervaart. Kies er (samen met het team) één uit om de komende retrospective meeting te onderzoeken; Plan een tijd en locatie (liefst repeterend per 2 tot 4 weken) en nodig alle betrokkenen […]