Visgraatanalyse

Fishing

Bepaal samen welk probleem jouw team nu op wil pakken en schrijf het resultaat zo kort en helder mogelijk op een sticky-note. Teken een visgraatdiagram en plak de sticky-note met het probleem bij de kop van de vis. Schrijf per graat een aandachtsgebied op dat kan helpen om mogelijke oorzaken te categoriseren, bijvoorbeeld: “Mens, Machine, […]

VERSTOPTe verspillingen

Putting garbage into the bag

Plak een kaartje van een verspilling op een flipover, lees de toelichting op de eerste verspilling voor. Bespreek met elkaar algemene voorbeelden van deze verspilling om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over wat de verspilling inhoudt. Herhaal deze stap voor alle 8 vormen van verspilling. Kijk samen het filmpje “Vind de 8 vormen van verspilling” […]

Meeting Scan

Businesswomen Interacting With Their Colleague

Leg de vloerplaten met succesfactoren in willekeurige volgorde op de vloer. Geef met turven of dot-voting aan hoe de aandacht nu verdeeld wordt. Ieder teamlid verdeelt hiertoe vijf dots, aan de linkerkant van de vloerplaten. Meerdere dots bij één succesfactor mag. Geef aan hoe jij de aandacht over deze waarden zou verdelen om jullie meetings […]

Retrospective

Smiling businesspeople with sticky notes

Om een retrospective meeting te organiseren doorloop je onderstaande stappen: Heb gesprekken met je team om te inventariseren welke knelpunten het team momenteel ervaart. Kies er (samen met het team) één uit om de komende retrospective meeting te onderzoeken; Plan een tijd en locatie (liefst repeterend per 2 tot 4 weken) en nodig alle betrokkenen […]