Swim Lane

Swimmers swimming in the pool

Bepaal samen welk werkproces je wilt uitwerken. Iedere deelnemer schrijft voor zichzelf op sticky-notes de verschillende stappen die je in het proces ziet. Breng alle stappen samen en haal met elkaar alle dubbelingen eruit. Bepaal samen de juiste volgorde van de stappen. Links komt de eerste processtap en rechts de laatste stap naar de klant. […]

Story Mapping

Doe deze oefening met je team en gebruikers om een gevoel te krijgen bij Story Mapping. Iedere deelnemer schrijft alle activiteiten op die voor hem/haar nodig waren om vanochtend aan het werk te kunnen op sticky-notes. Één activiteit per sticky-note. Hang alle sticky-notes met activiteiten op. Breng om de beurt meer structuur aan door één […]

Taakbord en Stand-up

Taakbord

Verdeel het whiteboard in vier kolommen en schrijf daarboven “Wens”, “Te doen”, “Bezig” en “Klaar”. Bepaal met elkaar welke taken jouw team de komende periode denkt te realiseren. Plak deze in de kolom “Te doen”. Koppel deze waar dit kan aan een thema/klantwens en hang het briefje met de klantwens dan links van de bijbehorende […]

Relatief schatten

Oefening 1: Sorteren van voertuigen Laat het team de kaarten met foto’s van voertuigen op volgorde van capaciteit leggen. Capaciteit is een combinatie van: Hoeveel mensen er mee kunnen Hoeveel bagage je mee kunt nemen Hoe snel je ermee op je bestemming bent Tip: Laat het team eerst hun onderbuikgevoel gebruiken om alle kaarten op […]