Organisatiescan

improvement in the health condition

Verdeel het team in groepjes van twee of drie personen. Neem per groepje een set kaarten. Verdeel de kaartjes over drie stapels (zie onderstaand plaatje): Huidige situatie; Gewenste situatie; Overig (deze stapel heb je verder niet meer nodig). Maak op tafel een matrix van kaartjes. Bovenaan, leg je de strook met “A: Adhoc, B: Analytisch, […]

Delegation Poker

Delegate in conference hall

Breng de leidinggevende (klantvertegenwoordiger, afdelingshoofd, architect) en het team waarnaar hij/zij beslissingen delegeert samen; Maak een lijst met typen beslissingen waarmee delegation poker gespeeld wordt. Ieder schrijft voor zichzelf een aantal typen beslissingen waar het team bij betrokken is op individuele sticky-notes en plakt deze op de flipover. Ontdubbel gezamenlijk de lijst, stel elkaar vragen, […]

Oplossingsgericht coachen

Men talking

Plan een tijd om te oefenen in het coachen van elkaar. Maak groepjes van twee of drie personen, die elkaar coachen op basis van de op de coachingskaartjes genoemde stappen. Spreek af wie welke rol heeft: coach, gecoachte en eventueel een observator. De coach heeft een kaartje met coachvragen. De observator let op de structuur […]

Bevlogenheidsthermometer

Creative couple painting

De bevlogenheidsthermometer is een simpel instrument dat bestaat uit zeven stellingen. Deze stellingen zijn gebaseerd op de energiebronnen uit het Job Demands-Resource Model. Elk van de daar genoemde energiebronnen levert een bijdrage aan bevlogenheid oftewel werkplezier van teamleden. Selecteer de 4 of 5 stellingen die voor jullie situatie/verandering het meest relevant zijn; Schrijf de vraag […]