Teamwork

Happy young students showing unity as a team

Voor deze werkwijze is een dialoogwerkblad beschikbaar. Dit werkblad helpt een team om de discussie over de volwassenheid van het team op gang te brengen en te ontdekken welke frustraties van teamwork aandacht verdienen. Zowel de groeistadia van Tuckman komen naar voren als een scorekaart per teamlid om te bepalen welke onderdelen van het teammodel […]

Persoonlijkheidsstijlen

puffin bird - symbol of Iceland

Plaats de A4-tjes met persoonlijkheidsstijlen Adelaar, Papegaai, Duif en Uil in de vier hoeken van de ruimte. Lees de beschrijvingen van de vier persoonlijkheidsstijlen één voor één voor. Je vindt deze beschrijvingen in paragraaf 3.2 We begrijpen elkaar op pagina 28. Vraag de teamleden om bij de afbeelding van die stijl te gaan staan die […]

Vaardighedenkompas

Smiling businesspeople with sticky notes

Bespreek kort de doelen van jullie team. Wat is de waarde die jullie samen leveren? Inventariseer de kennis en vaardigheden die jullie inzetten om het (huidige) werk uit te voeren. Schrijf deze op individuele sticky-notes. Breng meer structuur in het resultaat door samen te ontdubbelen, vragen te stellen en waar mogelijk beschrijvingen samen te voegen, […]

Teamontwikkeling

Group of young businesspeople sitting on stairs indoors, talking

Verdeel de vloerplaten voor de stadia Forming, Storming, Norming en Performing op de vloer. Voeg indien van toepassing ook Transforming en Adjourning toe. Geef een korte toelichting op het model. Vraag ieder teamlid om bij de vloerplaat te gaan staan die naar zijn/haar mening aansluit bij het huidige ontwikkelstadium van het team. Vraag vervolgens om […]